Kemer

Kemer

Kemer

Akdeniz Bölgesi'nde, Batı Toros Dağları'nın eteklerinde, Antalya'ya 43 km. uzaklıkta ve 52 km. kıyı şeridi boyunca uzanan Kemer ilçesi dağınık bir yapıya sahiptir. Doğusunda Akdeniz, güney ve batısında Kumluca ilçesi, kuzeyinde de Merkez ilçe ile çevrilidir.

1960'lı yıllara kadar karayolu olmadığı için, ulaşımı sadece deniz yolundan sağlanan Kemer, 1980 sonrasında uygulanan Güney Antalya Turizm Projesi kapsamında yol ve diğer altyapı değerlerine kavuşarak hızla gelişmiş ve bugün Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden birine dönüşmüştür. Kemer ilçesi ile Kiriş, Tekirova, Çayova, Aslanbucak, Kuzdere, Beycik, Çamyuva, Göynük, Beldibi, Çıralı gibi yerleşim yerleri, Antalya turizminden son derece önemli bir yer tutar.

Bugün Kemer'in bulunduğu yerde, 1910'lu yıllarda Eski Köy adı ile bilinen, ve dağlardan gelen seller sonucu göl ve bataklıklardan oluşan bir yerleşim yeri vardı. Eski Köy halkı, kendilerini bu sellerden korumak için, dağların eteklerinde 23 km. uzunluğunda, taş duvar örmüşler bu nedenle de köye Kemer ismini yakıştırmışlardır.

Bölgede Phaselis, Olbia, Olympos (Çıralı), gibi antik kentler bulunmaktadır. Yöredeki ilk yerleşimin MÖ.2000'de başladığı arkeolojik kazılar ortaya koymuştur. MÖ.690'da zengin ormanlarından ötürü Rodoslular tarafından koloni olarak kullanılmıştır. MÖ. VII. ve VI. yüzyıllarda geçimini deniz ticareti ile sağlayan kent Perslerin Anadolu'yu işgali sırasında onların egemenliğini kabul etmek zorunda kalmıştır. Büyük İskender'in Anadolu'ya gelişiyle birlikte Makedonyalılar buraya hakim olmuşlardır. İskenderin ölümünden sonra önce Seleukoslar sonra da Akdeniz korsanları yöreye hakim olmuşlar, özellikle Olympos'ta barınaklar yapmışlardır. Romalılar Anadolu'ya hakim olduktan sonra burasını korsanlardan temizlemiştir.

Kemer yöresinde 1976-1977 yıllarında yapılan arkeolojik çalışmalar çeşitli iddiaları ortaya koymuştur. Bunlardan Carl Ritter antik Idyros kentinin bu bölgede olduğunu ileri sürmüştür. Antalya Müzesi, yaptığı araştırmalar sonunda Idyros'un Kemer dağının güneydoğu kıyısında olduğu savını ortaya koymuştur. Bir başka farklı görüş ise, Akdeniz Üniversitesi'nden Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sencer Şahin'den gelmiştir. Prof.S. Şahin, bugüne kadar Antalya Arapsuyu mevkiinde olduğu düşünülen Antik Olbia Kenti'nin aslında Kemer bölgesinde bulunduğunu belirtmiştir. Burada bulunan kalıntıların, Idyros kentine ait olduğu görüşünün tamamıyla bir yanılgı olduğu görüşündedir. Prof. Dr. Sencer Şahin'e göre Idyros Antik Kenti ise bugünkü Çamyuva mevkiinde aranmalıdır. İsmi ne olursa olsun bugün Kemer'de kalıntıları günümüze ulaşan bir kent bulunmaktadır. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan kazılar bu konuya açıklık getirecek ve kentin ismini belirleyecektir.

Kemer çevresinde MÖ.IV.-VII.yüzyıla tarihlenen bir kilise kompleksi, Antalya- Kumluca karayolunun Kemer girişindeki orman içinde bulunan 1230-1248 yıllarına tarihlenen Selçuklu Av Köşkü bulunmaktadır. Bu av köşkü bölgenin tek Selçuklu yapısı olması yönünden ayrı bir önem taşımaktadır. Bu köşk üzerinde Tekelioğlu Beyliği'nin (1400) simgesinin bulunuşu da ayrı bir özelliğidir. Köşkün giriş kapısı ve ona yakın bulunan duvar yıkılmış olmakla birlikte, çatı ve duvarların büyük bölümü iyi durumdadır.

Kemer'de Sualtı Dalış
Kemer'de Sualtı Dalış

Ülkemizin en çok sualtı dalış (scuba diving) okullarının bulunduğu bu dünyaca ünlü turistik beldemiz, bünyesinde çeşitli dalış alternatifleri bulunmaktadır.

Park Kemer Marina
Park Kemer Marina

Park Kemer Marina, karada 100, denizde 200 olmak üzere toplam 300 yat kapasitesine sahiptir. Marinada akaryakıt, elektrik, su, ikmal hizmetleri, marina çarşısı, yat bakım üniteleri, 60 ton kapasiteli tekne karaya alma aracı, 100 yata aynı zamanda kara bakım, onarım hizmeti, güvenlik ve deniz hizmeti, haberleşme hizmetleri verilmektedir.

Olympos
Olympos

Olympos Antik Kenti, Antalya'nın güneyinde Phaselis'ten sonra ikinci önemli liman kentidir. Torosların batı uzantılarından biri olan Tahtalı Dağıdır.

Phaselis
Phaselis

Phaselis Antik Kenti, Antalya-Finike sahil yolunun 35. km'sindedir. Antik kaynaklardan Phaselis'in M.Ö. 690 yılında Rodoslu kolonistlerce kurulduğu anlaşılmaktadır.

Kemer Plajı
Kemer Plajı

Kemer'de Beldibi mevkiinden başlayıp Tekirova'ya kadar olan bölüm genellikle ince kumlardan oluşan doğal bir plajdır.

Phaselis Plajı
Phaselis Plajı

Phaselis Plajı, tarih, dağ, deniz, orman, sığ bir koy ve ince kumun birleşmesiyle meydana gelen eşine az rastlanır güzellikte bir plajdır.

Üçoluk Yaylası
Üçoluk Yaylası

Üçoluk Yaylası, Kemer'den çam ağaçları arasından geçen 37 km’lik stabilize bir yolla ulaşılmaktadır. Antalya'nın güneybatısında, yaklaşık 1500 m. yükseklikte bulunan yayla, zengin bir flora ve faunaya sahiptir.

Sırtlanini Mağarası

Sırtlanini Mağarası, Antalya, Kemer Karacasu ilçesi, Yukarı Çamarası ile Nart/Gedik köyü arasında yer alır. Mağaraya her iki köyden de gidilebilir.

Beldibi Mağarası

Beldibi Mağarası, Antalya-Kemer sahil yolunun yaklaşık 40. km'sinde Çamdağ tünelinin hemen çıkışında yer alan bir kaya altı sığınağıdır. Obaköy mevkiindedir.

Peynirdeliği Mağarası

Peynirdeliği Mağarası, Gedelme Yaylası mevkiindedir. Antalya'nın Kemer ilçesinden Gedelme yaylası'na kadar her türlü aracın gidebileceği bir yol vardır.