Ariassos

Antalya Antik KentlerAntalya Antik Kentler

Antalya civarında bulunan antik kentler ve ören yerleri.

Ariassos Antik Kenti

Ariassos

Antikite'den kalma Ariassos Antik Kenti, Antalya-Burdur otoyolu'nun 48. kilometresinde, sola dönülen bir sapaktan bir kilometre mesafededir. Bir dağın yamacında kurulmuş olan şehir hamamları, kaya mezarları açısından görülmeye değerdir.

Ariassos kentine girilen vadinin başlangıcında kentin en görkemli kalıntısı olan anıtsal giriş kapısı yükselir. Roma egemenliği çağı yapısı olan bu anıt, 3 kemerli ve dolayısıyla 3 girişli olduğu için, yöre halkınca Üçkapı diye anılır. Kentin şaşırtıcı bir özelliği, Ariassos kalıntılarının dörtte üçünün olağanüstü gösterişli ve çoğunluğu anıtsal mezar olan nekropolis kalıntısı olmasıdır. Oysa ki, asıl kent böyle bir nekropolisle orantılı olamayacak kadar küçüktür.

Nekropolisler ve kent vadinin çukur yerini ve kuzeydeki tepenin bu yamaca bakan hayli dik yamacını kaplar. Tepenin diğer yamacından ise Akkoç köyü yolu dolanmaktadır, o yamaçta kalıntı yoktur. Tepenin güney yamacında, iç kalenin ve en saygın tapınakların bulunması beklendiği doruğa yakın bölümlerinde dahi, kalıntı ve yüzey toprağında keramik kırığı yok gibidir.

Vadinin batı ucunda molozdan yapılmış ve yontma kare taşlarla kaplanmış yarım daire bir çıkıntıya sahip kalıntı yer alır. Yapılan çalışmalar sonucunda bu kalıntının bir nymphaeum olduğu ve suyunun ana su yolu kemeriyle Ariassos'un 3 km. Güneyinde bulunan Akkoç köyünün yukarı dağlarındaki bir su kaynağından geldiği saptanmıştır. Nymphaeum en az yarısı büyük kireç taşlarıyla kaplıdır. Bu meydanın batısında, kaldırım taşlarının altında, iki adet sarnıç vardır. Bu sarnıçlar, kemerler yoluyla gelen suyu depolamak ve nymphaeuma bitişik olan hamam binasına gerekli olan suyu sağlamak üzere planlanmışlardır. Bu hamam kompleksi, Likya hamamlarının genel düzenine uygun bir şekilde inşa edilmiştir.

ArycandaLimyra