Tahtalı Dağı

Tahtalı Dağı

Tahtalı Dağı

Bir çadır biçiminde yükselen Tahtalı Dağı, Antalya Körfezi'nin batı kıyısında, Kemer'in güneybatısındadır. 2155 metre ile kıyı sıradağlarının en yüksek ve en çarpıcı olanıdır. Göynük Çayı'nın kuzeyinde yer alan Sırıçınar Dağı'nın yüksekliği ise 1811 metreyi bulur. Her iki dağ da denize dik yamaçlar halinde iner.

Tahtalı Dağ'ın deniz düzeyiyle 1700-1800 metreleri arasında kalan bölümleri ormanlık. 1800'lerden sonra kayalık alanlar başlıyor. Anadoruk külah gibi tepeyi örtmekte. Zirveye giden rota üstünde bazı düz alanlar kamp için elverişli. Ancak Mayıs Ayı'ından sonra su bulmak zor olduğundan kamp kurmak amacıyla gideceklerin yanlarında su götürmeleri şart.

Tahtalı Dağ'ın düz bölgelerin yanında "dolin" adı verilen kireç çukurları göze çarpıyor. Kışın içleri kar dolu dolinlerin zirveden görünüşleri harika. Güneyi ise tatlı meyilli çarşaklardan ibaret. Doğu ve batı tarafları kısmen dik yerler içermesine rağmen kuzeyi kayalık. Eğim yer yer 70 dereceye yaklaşabiliyor. Sadece belli boğazlarda 80-50 derece arasında. O nedenle çok iyi ekipman sahibi olmadıkça kuzey yüzü denenmemeli.

Tahtalı Dağı Tırmanışı

Tahtalı Dağ'a tırmanışı, denizden 830 m. yükseklikte bulunan Kemer'in Beycik köyü'nden başlar. Köy yolu Antalya-Finike Karayolu'nun 65. kilometresinden batıya ayrılıyor ve yaklaşık 4 kilometre civarında. Batıya giden patikalar izlenmek suretiyle önce çam, ardından sedir ormanları arasından "Emzik Çeşme" isimli 1270 metre yüksekliğinde sulak bir yaylaya ulaşılıyor. Çeşitli yollarla ulaşılabilen çeşmeden sonra patika tek bir taneye iniyor. Tahtalı Dağ tırmanışı, kırmızı işaret noktalarıyla işaretlenmiş patikadan devam ediyor. Bu patika, dağın doğu yamaçlarından zirveye giden bir geçitten geçmekte. Patikanın geçtiği noktanın dışında başka geçityeri yoktur.

Patika bittikten sonra kuzeye doğru dönülerek sedirler geçiliyor ve 1700-1800'lerdeki çıplak bölgeye geliniyor. Çıplak ve çarşaklarla kaplı bölgeden yukarıya doğru çıkıldığında, dağın doğu-batı yönleri boyunca uzanan sırt güzergahına ulaşılıyor. Bu sırt izlenerek toplam 4-7 saatte 2155 metrelik Tahtalı Dağ'ın anadoruğuna ulaşılabiliyor.